• Noong unang panahon ang bawat tao ay may kanyang –kanyang uri ng pamaraan ng paghahanapbuhay upang makakaahon sa kahirapan tinatamasa, para guminhawa ang buhay,.Pero ngayon dahil sa lumulobo na populasyon at makabagong teknolohiya may mga kompetisyon na sa buhay. Marami na sa atin ngayon ang walang trabaho, mga batang di nakapag aral dahil sa kawalan ng pera, talamak na gobyerno, coruption, mga kaliwat kanang katiwalian sa mga lokal na pamahalaan ang dahilan sa pag kasira ng ating ekonomiya.


h


#
#Mga malakintanong; ng

1.Sa umpisa ng proyekto ay kinakailangan munang magtala ang mga bata ng mga salik na
nakapagpapababa sa ekonomiya ng ating bansa.
2.Gumawa ng isang rubric upang maging basehan sa paggagrado sa gawa ng mga bata.
3.Gagawa din ng anecdotal notes upang itala ang mga reaksyon, pag-uugali, at kontribusyon ng
bawat estudyante sa proyektong kanilang gagawin
4.Gagawa ang mga bata ng isang journal na naglalaman sa kanilang natutunan sa ginawang proyekto.MgaTanong

1.Bakit hindi umuunlad ang ekonomiya ng ating bansa?
2.Ano ang kanilang magawa bilang isang mamamayan sa pagpaunlad nito
3.Ano ano ang dapat nating gawin bilang mga indibidual na makatulong sa ikakaunlad ng ating
ekonomiya?

Malaking katanungan

Sa papaanong paraan natin matutulungang maiahon ang Pilipinas sa lugmok na ekonomiyang tinatamasa nito sa kasalukuyang panahon? br